Ročník 2019

Ročník 2020

Súkromná základná škola u Filipa, Banská Bystrica
Súkromná základná škola u Filipa, Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
Športové gymnázium Košice
Športové gymnázium Košice
Základná škola s MŠ Pliešovce
Základná škola s MŠ Pliešovce
Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
eŠkola Prievidza
eŠkola Prievidza
Základná škola s MŠ Poprad-Matejovce
Základná škola s MŠ Poprad-Matejovce
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš
Evanjelická spojená škola Martin
Evanjelická spojená škola Martin
Súkromná základná škola Senec
Súkromná základná škola Senec
Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves
Základná škola Seňa
Základná škola Seňa
Gymnázium J. B. Magina Vrbové
Gymnázium J. B. Magina Vrbové
Gymnázium bilingválne T. Ružičku, Žilina
Gymnázium bilingválne T. Ružičku, Žilina

Spoznajte celú komunitu, ktorá mení svet: