RTVS

ROZHOVOR: Novoročný rozhovor s... Janou Feherpataky-Kuzmovou

3. január 2024

Jana Feherpataky-Kuzmová je autorkou konceptu Školy, ktoré menia svet. Čerstvo získala aj cenu Európskeho občana za rok 2023. Porozprávala sa s ňou Zuzana Botiková.

Rádio Regina

ROZHOVOR: Dobre vedieť: Občianske vzdelávanie pre predškolákov a mladších žiakov

29. jún 2023

Dajú sa občianske a sociálne zručnosti detí rozvíjať už v škôlke a na prvom stupni základnej školy? Mária Babinská oslovila riaditeľku Inštitútu pre aktívne občianstvo Janu Feherpataky-Kuzmovú.

Aktuality.sk

SPRÁVA: Cenu európskeho občana získali komiks Kira a program Školy, ktoré menia svet

3. júl 2023

Slovenskými laureátmi tohtoročnej Ceny európskeho občana sa stali komiks Kira autora Tomáša Kriššáka a program Školy, ktoré menia svet Premium.

Eduworld.sk

ROZHOVOR: Už škôlkarov môžeme učiť, ako sa zaujímať o svet okolo seba

30. jún 2023

 Prečo je potrebné rozvíjať občianske a životné zručnosti skôr – už v škôlke a na prvom stupni? Porozprávame sa s Janou Feherpataky-Kuzmovou riaditeľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo a Adrianou Škarbovou, zástupkyňou pre MŠ, zo ZŠ Brehy.

Skautský inštitút na Slovensku

PODCAST: Mladí - srdce komunít: Budúcnosť cez aktívne občianstvo

14. marec 2024

Záznam z diskusie Skautského inštitútu na Slovensku o aktívnom občianstve a možnostiach, ako zapájať mladých ľudí do rozvoja komunít.

TV JOJ

ROZHOVOR NAŽIVO: Školy, ktoré menia svet v Novinách o 12-tej o aktuálnych témach

12. apríl 2023

Rozhovor v relácii Noviny o 12-tej naživo (od 14:40) o programe Školy, ktoré menia svet a spustení prihlasovania do nového cyklu. „V rámci programu získajú učitelia podporu v tom, ako a čo učiť tak, aby občianska výchova bola zábavná a týkala sa aktuálnych tém.“

Forbes

REPORTÁŽ: Stredoškoláci neveria, že môžu zmeniť svoj život

25. marec 2023

„„Keď som rozmýšľala nad tým, ako to na Slovensku vyzerá a čo ma trápi najviac, prišla som na veľa vecí, no spoločným menovateľom bola pasivita,“ hovorí zakladateľka Inštitútu pre aktívne občianstvo.

Aktuality.sk

ROZHOVOR: O význame občianskej náuky s J. Feherpataky-Kuzmovou

27. február 2023

Bez ohľadu na to, či sa zo žiakov stanú matematici, lekári, kuchári či automechanici, všetci budú občanmi.

NOS nieuws

REPORTÁŽ: Protiofenzíva na slovenských školách proti ruským dezinformáciám

10. marec 2023

Kritické myslenie je základ zručnosti pre moderných občanov, aj keď ide o falošné správy.

Púchovské noviny

SPRÁVA: ZŠ J.A. Komenského - škola, ktorá mení svet

2. jún 2023

Naša škola je od septembra zapojená do projektu Školy, ktoré menia svet. Vďaka tomuto programu sme získali mnohé cenné a podnetné rady i nápady, ako môžeme naučiť deti meniť svet na lepší.

RTVS

VIDEO: Holandský kráľ na občianskej náuke

9. marec 2023

od 00.51

„Škola sa dlhodobo zapája do programu Školy, ktoré menia svet.“

TA3

VIDEO: Kráľovský pár v škole pod Tatrami

9. marec 2023

od 00.59

„V ZŠ M. Janošku učia deti od mladého veku rozpoznávať dezinformácie od serióznych správ.“

Eduworld

SPRÁVA: Holandský kráľovský v jednej zo Škôl, ktoré menia svet

9. marec 2023

„Počas návštevy Slovenska si dnes holandský kráľovský pár pozrel aj vyučovanie zamerané na odhaľovanie dezinformácií a rozvoj kritického myslenia na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši“

MY Liptov

SPRÁVA: S deťmi diskutujú aj o dezinformáciách

9. marec 2023

Našu školu si vybrali z niekoľkých ako cieľ návštevy aj preto, lebo u nás beží projekt Školy, ktoré menia svet. Môžeme sa aj popýšiť výsledkami našej výchovnovzdelávacej činnosti, lebo sme medzi top školami.

TV Markíza

SPRÁVA: Záverečný deň trojdňovej návštevy kráľovského páru z Holandska

9. marec 2023

„Vrúcne stretnutie čakalo pár aj na základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Deti tam učia, ako rozoznať dezinformácie.“

Žilinak

SPRÁVA: Holandský kráľovský pár navštívil ZŠ v LM, so žiakmi diskutovali o dezinformáciách

9. marec 2023

„Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši bola minulý rok vybraná do prestížneho celoslovenského programu s názvom Školy, ktoré menia svet.

Špuntík

SPRÁVA: Žiaci z tejto školy na dnešný deň nezabudnú: Navštívil ich KRÁĽOVSKÝ PÁR!

9. marec 2023

Snažíme sa spolu s učiteľmi a deťmi ukázať, že ak je občianska výchova uchopená dobre, je to veľmi potrebný predmet pre žiakov aj pre celú spoločnosť, ktorý môže byť pre žiakov zábavný a atraktívny

TA3

ROZHOVOR: Škola je plná budúcich občanov. Ako však vychovať aktívneho občana?

28. mája 2019

„Ako reagovať na súčasné spoločenské výzvy a budovať občianske kompetencie a kritické myslenie žiakov na základných stredných školách?“

Za dverami nezisku

PODCAST: Bez kvalitného vzdelávania sa ako spoločnosť nemôžeme posunúť dopredu, môžeme iba cúvať

31. august 2022

O tom, ako byť aktívnym občanom a zároveň vychovávať mladé generácie k záujmu o veci verejné a ako môžu školy meniť svet s Jankou Feherpataky-Kuzmovou.

Pomáhať znamená rozumieť

PODCAST: Zážitkom k aktívnemu občianstvu s Jankou Feherpataky-Kuzmovou

16. september 2021

 Ako vychovávať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a aj o potenciáli predmetu občianska náuka?