Forbes

REPORTÁŽ: Stredoškoláci neveria, že môžu zmeniť svoj život

25. marec 2023

„„Keď som rozmýšľala nad tým, ako to na Slovensku vyzerá a čo ma trápi najviac, prišla som na veľa vecí, no spoločným menovateľom bola pasivita,“ hovorí zakladateľka Inštitútu pre aktívne občianstvo.

NOS nieuws

REPORTÁŽ: Protiofenzíva na slovenských školách proti ruským dezinformáciám

10. marec 2023

Kritické myslenie je základ zručnosti pre moderných občanov, aj keď ide o falošné správy.

RTVS

VIDEO: Holandský kráľ na občianskej náuke

9. marec 2023

od 00.51

„Škola sa dlhodobo zapája do programu Školy, ktoré menia svet.“

TA3

VIDEO: Kráľovský pár v škole pod Tatrami

9. marec 2023

od 00.59

„V ZŠ M. Janošku učia deti od mladého veku rozpoznávať dezinformácie od serióznych správ.“

Eduworld

SPRÁVA: Holandský kráľovský v jednej zo Škôl, ktoré menia svet

9. marec 2023

„Počas návštevy Slovenska si dnes holandský kráľovský pár pozrel aj vyučovanie zamerané na odhaľovanie dezinformácií a rozvoj kritického myslenia na Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši“

MY Liptov

SPRÁVA: S deťmi diskutujú aj o dezinformáciách

9. marec 2023

Našu školu si vybrali z niekoľkých ako cieľ návštevy aj preto, lebo u nás beží projekt Školy, ktoré menia svet. Môžeme sa aj popýšiť výsledkami našej výchovnovzdelávacej činnosti, lebo sme medzi top školami.

TV Markíza

SPRÁVA: Záverečný deň trojdňovej návštevy kráľovského páru z Holandska

9. marec 2023

„Vrúcne stretnutie čakalo pár aj na základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Deti tam učia, ako rozoznať dezinformácie.“

Žilinak

SPRÁVA: Holandský kráľovský pár navštívil ZŠ v LM, so žiakmi diskutovali o dezinformáciách

9. marec 2023

„Základná škola Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši bola minulý rok vybraná do prestížneho celoslovenského programu s názvom Školy, ktoré menia svet.

Špuntík

SPRÁVA: Žiaci z tejto školy na dnešný deň nezabudnú: Navštívil ich KRÁĽOVSKÝ PÁR!

9. marec 2023

Snažíme sa spolu s učiteľmi a deťmi ukázať, že ak je občianska výchova uchopená dobre, je to veľmi potrebný predmet pre žiakov aj pre celú spoločnosť, ktorý môže byť pre žiakov zábavný a atraktívny

TA3

ROZHOVOR: Škola je plná budúcich občanov. Ako však vychovať aktívneho občana?

28. mája 2019

„Ako reagovať na súčasné spoločenské výzvy a budovať občianske kompetencie a kritické myslenie žiakov na základných stredných školách?“

Za dverami nezisku

PODCAST: Bez kvalitného vzdelávania sa ako spoločnosť nemôžeme posunúť dopredu, môžeme iba cúvať

31. august 2022

O tom, ako byť aktívnym občanom a zároveň vychovávať mladé generácie k záujmu o veci verejné a ako môžu školy meniť svet s Jankou Feherpataky-Kuzmovou.

Pomáhať znamená rozumieť

PODCAST: Zážitkom k aktívnemu občianstvu s Jankou Feherpataky-Kuzmovou

16. september 2021

 Ako vychovávať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a aj o potenciáli predmetu občianska náuka?