Spojená škola Kollárova 17, Sečovce je dynamickým a inovatívnym vzdelávacím prostredím. Je zapojená do mnohých medzinárodných projektov, aktivít a činností,  ktoré prispievajú k rozvoju  žiakov a učiteľov. Je to miesto, kde žiaci majú možnosť objaviť svet, rozvíjať svoj potenciál a pripraviť sa na úspešnú budúcnosť.