Program Školy, ktoré menia svet je laureátom Ceny európskeho občana 2023, ktorú udeľuje Európsky parlament, a to za mimoriadne úspechy a angažovanosť v oblasti demokratických a európskych hodnôt.

Vďaka programu Školy, ktoré menia svet navštívil v marci roku 2023 jednu z našich škôl holandský kráľovský pár a pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorí si zároveň na hodine vyskúšali aktivitu z našej metodickej príručky.

MŠVVaM SR odporúča program Školy, ktoré menia svet v Pedagogicko-organizačných pokynoch (pre šk. r. 2018/19 a 2019/20) a v Sprievodcovi školským rokom (2020/21 a 2021/22).

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019.

O výnimočnosti programu Školy, ktoré menia svet svedčí aj ocenenie Srdce na dlani, ktoré v roku 2018 účastníkom a absolventom programu udelilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum.