Sme plnoorganizovanou základnou školou, v ktorej vzdelávame 350 žiakov 1.-9. ročníka nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí. Súčasťou Základnej školy je aj materská škola, ktorú navštevuje 130 detí. Od roku 2017 prebieha na našej škole proces riadenej zmeny, ktorá presadzuje princíp participatívneho riadenia.

Našu víziu „Učíme sa a rastieme spolu“ sa snažíme napĺňať nielen počas vyučovania, ale aj prostredníctvom budovania pozitívnej klímy medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi a rozvíjaním kompetencií na zvládanie konfliktov.

Sme školou podporujúcou tvorivé, zodpovedné, zdravé učenie. Rozvíjame zdravé telo so zdravou mysľou v bezpečnom, podporujúcom, harmonickom prostredí. Posilňujeme vzájomný rešpekt, spoluprácu a rozvoj životných zručností. Podporujeme aktívne a zmysluplné trávenie spoločného času, pohyb a zdravý životný štýl žiakov i pedagógov, rodín i komunity a vzájomnou spoluprácou rozvíjame občianske povedomie.