Jana
JanaFeherpataky-Kuzmová

autorka a zakladateľka programu,
lektorka a supervízorka

Lektorský
Lektorskýtím
Zistite viac

Program Školy, ktoré menia svet realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo. Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho rozvíjaní a podpore.

Viac informácií o nás nájdete na www.ipao.sk alebo na našom Facebooku.