Školy, ktoré menia svet sú realizované Inštitútom pre aktívne občianstvo (IPAO). Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je občianska spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax. 

Jana
JanaFeherpataky-Kuzmová
lektorka & supervízorka
Gabriela
GabrielaSabolová
koordinátorka projektu
Michaela
MichaelaBeck-Lehrhauptová
lektorka & mentorka