Program Školy, ktoré menia svet realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo. Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

Viac informácií o nás nájdete na www.ipao.sk alebo na našom Facebooku.

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax. 

Jana
JanaFeherpataky-Kuzmová
lektorka a supervízorka

Štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a Central European University v Budapešti, kde bola v centre jej záujmu verejná politika. Je iniciátorkou a spoluzakladateľkou IPAO a programu Školy, ktoré menia svet, prostredníctvom ktorých si plní sen o lepšom svete. V tíme IPAO má na starosti tvorbu vízie vzdelávacích programov a vedenie tímu. Dlhodobo tiež pôsobí ako lektorka zážitkového vzdelávania pre deti aj dospelých a mentorka.

Gabriela
GabrielaSabolová
koordinátorka projektu

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Fyziológia živočíchov a etológia. Niekoľko rokov sa venovala výučbea trénovaniu lektorov v jazykovej škole, kde objavila svoje nadšenie pre prácu s mládežou. K tímu IPAO sa pridala, lebo verí, že iba aktívnym a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu dokážeme vychovať ľudí pripravených reagovať na výzvy súčasnej doby. Na starosti má preto koordináciu vzdelávacích projektov.

Petra
PetraOravcová
koordinátorka projektu

Ako absolventka Univerzity Palackého v Olomouci v odbore Medzinárodné rozvojové štúdiá sa dlhoročne dobrovoľnícky angažuje v oblasti pomoci ľuďom v rozvojových oblastiach. K tímu IPAO ju pritiahlo zdieľanie presvedčenia, že aktívnym občianstvom dokážeme realizovať skutočné pozitívne zmeny v našej spoločnosti i v zahraničí. V IPAO tíme sa venuje komplexnej podpore, komunikácii a koordinácii v rámci vzdelávacích projektov.