ZŠ s MŠ je plnorganizovanou školou rodinného typu, ktorá sa snaží v čo najlepšej miere plniť hlavný cieľ školy – vybudovať efektívne fungujúcu vzdelávaciu inštitúciu, ktorá dokáže poskytovať najlepšie služby svojim zákazníkom (rodičom, žiakom) a napĺňať pritom svoje základné poslanie – poskytovanie kvalitného vzdelávania.

Základná škola s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou chce byť školou otvorenou, zdravého životného štýlu, občianskou, rešpektu a tolerancie, plnou talentov,  kultúry a tradícií, s objektívnym a empatickým zamestnávateľom a s kultúrnym prostredím.

Škola historicky patrí k jednej z najstarších škôl Slovenska. Do roku 1526 bolo na Slovensku doložených 50 kapitulských, mestských a dedinských škôl. Prvá zmienka o existencii školy v obci Diviaky nad Nitricou pochádza z roku 1342. Škola bola zriadená pri farskom kostole.

www.zsdini.edupage.sk
https://www.facebook.com/skoladiviakynn