V nadväznosti na obľúbený program pre učiteľov na 2. stupni ZŠ a SŠ sme našu pozornosť zamerali aj na učiteľov tých najmenších.

Do programu Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ sa môžu zapojiť učitelia predškolákov v MŠ a mladších žiakov na 1. stupni ZŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorí majú záujem začať, v spolupráci s rodičmi, rozvíjať sociálne, životné a občianske zručnosti detí hravo, neformálne a zážitkovo. Prečítajte si o programe viac alebo si bezplatne stiahnite metodickú príručku pre najmladšie deti a ich pedagógov.

Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ je pre vás dostupný aj vo forme inovačného vzdelávania. Viac informácií nájdete na tomto ODKAZE.