Chceme byť školou, v ktorej každý žiak nájde priestor na rozvoj svojho vzdelania, nadania, vlastného potenciálu a svojou výnimočnosťou nesplynie s davom. V našej škole môže každý žiak i učiteľ zažiť pocit úspechu. Kladieme dôraz na aktívne učenie sa, kritické myslenie, globálnu a environmentálnu výchovu, ochranu prírody, sebarozvoj s dôrazom na tímovosť a komunikáciu. Snažíme sa, aby boli prípadné chyby vnímané vždy ako krok vpred a aby férový prístup a zdravá človečina našli svoje miesto vo všetkom, čo robíme.

Svoju sedemdesiatu štvrtú sezónu naše gymnázium zažíva na Ulici 1. mája v Púchove. V súčasnosti prebieha výučba v štyroch budovách, ktoré obkolesujú priestor s multifunkčným a workoutovým ihriskom a oddychovými zónami. V areáli našej školy sa nachádza množstvo zelene, bylinková záhradka, hmyzí hotel, priestory na kompostovanie, podzemná nádrž na zadržiavanie dažďovej vody, zelená strecha, vlastné divadielko, vermikompostéry, ochladzovacia fontánka, fotoateliér, učebňa astronómie a k nej prislúchajúca špičkovo vybavená kupola sú bonusom k štandardnému vybaveniu školy.

Zapájame sa do množstva projektov a naši žiaci sú úspešní v súťažiach na krajskej i celoštátnej úrovni. Ponúkame širokú paletu krúžkov a spoločne s naším špecializovaným tímom v zložení školská psychologička, pedagogické asistentky a špeciálna pedagogička neodmietneme žiakom nijakú pomoc.

V závere pripájame link na reportáž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo sekcie Inšpiratívne školy, v ktorej toto všetko približuje pán riaditeľ PaedDr. Miroslav Kubičár. Krásne priestory by boli ničím bez profesionálov, ktorí v nich pracujú a mnohí z nás sú svojej práci naplno oddaní a so školou výrazne prepojení. Táto symbióza funguje, no vždy je čo zlepšovať, kam sa posúvať a práve preto nás nesmierne teší, že máme možnosť byť ďalšou školou, ktorá mení svet.