História našej školy sa začala písať 1. septembra 1963, keď  v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím cudzím jazykom. Postupne sa škola premenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

V škole sa začali vyučovať povinne dva cudzie jazyky, od tretieho ročníka podľa výberu – anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk (neskôr sa začal vyučovať taktiež španielsky jazyk).  Do tretieho ročníka škola prijímala žiakov z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali zo slovenského jazyka, imitácie cudzieho jazyka a sluchového cvičenia.

Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2, po premenovaní  Námestie L. Novomeského 2, sa škola presťahovala 1. septembra 1974 do modernej budovy. 

V dnešnej dobe školu navštevuje približne 750 žiakov.