Gymnázium Jána Hollého oslávilo v roku 2019 už sto rokov svojej existencie. Patrí medzi najúspešnejšie a najobľúbenejšie stredné školy nielen v Trnave. Ponúka záujemcom osemročné a štvorročné a tiež päťročné anglické bilingválne štúdium.

Naše gymnázium odchovalo niekoľko generácií mnohých rodín z Trnavy a okolia a jeho žiaci úspešne študujú resp. študovali na univerzitách a vysokých školách v celej Európe.

Okrem kvalitného vzdelania ponúkame našim žiakom množstvo zaujímavých exkurzií, na ktorých navštívia nádherné miesta umenia a histórie a vytvoria si nezabudnuteľné spomienky. Neoddeliteľnou pridanou hodnotou je možnosť zapojiť sa do úžasných projektov. Mnohé z nich so sociálnym a dobrovoľníckym rozmerom (Chobotničky pre predčasniatka, Zóna bez peňazí), iné rozvíjajúce medzinárodné kontakty (partnerské školy v Čechách a Nemecku). Ako jediná slovenská škola reprezentujeme Slovensko na medzinárodnom projekte Euroweek.