Základná škola Miloša Janošku je najstaršou školou v Liptovskom Mikuláši. Vyučovať sa tu začalo v roku 1876 v budove na Školskej ulici. V roku 1950 boli otvorené nové priestory na ulici Československej brigády. Areál školy sa rozprestiera  na ploche 10 652 metrov štvorcových. Prvá základná škola, ako ju miestni volajú, leží v centre mesta. Jej výhodná poloha umožňuje škole obohacovať výučbu spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami. 

Školský vzdelávací program je postavený na dlhodobej tradícii školy a je obohatený o prvky modernej školy. Ponúkame rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, enviromentálnej výchovy, regionálnej výchovy, informačných technológií a zdravého životného štýlu.

Od roku 2004 škola prechádzala rozsiahlymi rekonštrukciami, modernizáciou učební a školského areálu. Škola nielen v minulosti , ale aj dnes dosahuje vynikajúce výchovno – vyučovacie výsledky, o čom svedčí úspešnosť rozmiestnenia dorastu na stredné školy.