Obchodná akadémia v Považskej Bystrici je škola s históriou. Od svojho založenia je u študentov a rodičov veľmi obľúbená a vyhľadávaná. Venujeme sa nielen ekonomickému, ale aj jazykovému, informatickému a športovému vzdelávaniu.  Máme triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov, informatiky, účtovníctva a športu. V posledných rokoch sa zameriavame aj na duálne vzdelávanie. Aktívne sa zapájame do súťaží z rôznych oblastí a máme výborné výsledky. V hodnotení INECO sa umiestňujeme na popredných priečkach. Naši učitelia sú veľmi aktívni. Na svojich hodinách využívajú prvky neformálneho vzdelávania, e-learningu, rôznych online aplikácií alebo prípadové štúdie. Spolupracujeme s partnerskými školami v Nemecku, Holandsku a Belgicku. Aktívne sa zapájame do Erazmu+ a eTwinningu. Organizujeme jazykové pobyty v zahraničí. Naši žiaci si môžu stmeliť triedne kolektívy na školských výletoch, adaptačnom vzdelávaní, lyžiarskom, plaveckom a tanečnom kurze alebo na kurze ochrany života a zdravia. Najlepší študent môže získať Cenu riaditeľa školy.