Naša škola je plnoorganizovaná škola rodinného typu. Nachádza sa v krásnom prostredí v blízkosti lesa a vodnej nádrže. Snažíme sa byť školou, kde učiteľ neposkytuje informácie, ale pomáha žiakom nachádzať informácie a získavať zručnosti potrebné pre budúci život. Snažíme sa vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich rôznymi pestrými spôsobmi výučby. Častými pobytmi v prírode a rôznymi debatami o environmentálnych témach sa snažíme v deťoch vypestovať kladný vzťah k prírode s vedomím, že je potrebné si prírodu chrániť. Podporujeme angažovanosť našich žiakov na verejnom dianí prípravou kultúrnych programov s rôznym zameraním.