Poslaním školy je poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania. Pripraviť deti na reálny pracovný aj osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou prináša bežný život. Osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania.

Učiteľ nevyučuje v tradičnom slova zmysle. Riadi a organizuje činnosť žiakov tak, že pripravuje podmienky pre ich činnosť . „Učiteľ otvára dvere, no vojsť do nich musí žiak sám.“ Pomáha žiakom dosiahnuť výchovno – vzdelávací cieľ prostredníctvom jasne formulovaných očakávaní, v ktorých vyjadruje svoju vieru v jeho schopnosti a umožňuje mu dosiahnuť cieľ ľubovoľným spôsob.

Web: https://skolaufilipa.edupage.org/