IPAO

About IPAO

This author has not yet filled in any details.
So far IPAO has created 49 blog entries.

Učiteľ a lektor Dávid Králik: Veľakrát sú deti tie, ktoré učia nás, a to je jedna z najkrajších vecí na našom povolaní

2020-05-10T17:58:52+02:00

Dávida Králika netreba v komunite čitateľov, ktorí sa zaujímajú o zážitkové a inovatívne vzdelávanie, dlho predstavovať. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na SZŠ Felix, ktorej je zároveň spoluzakladateľom, a ako mentor a supervízor programu Individuálny rozvojový program učiteľa v organizácii LEAF. V programe Školy, ktoré menia svet, pôsobí ako lektor, ktorý účastníkom sprostredkúva témy participácie, slobody a zodpovednosti v škole. V rozhovore s ním sa dočítate, ako sa z učiteľa stal učiteľ-dobrodruh, aj to, čo by poradil učiteľom, ktorí chcú byť nositeľmi zmeny v našom školstve. Prečo si sa rozhodol stať [...]

Učiteľ a lektor Dávid Králik: Veľakrát sú deti tie, ktoré učia nás, a to je jedna z najkrajších vecí na našom povolaní2020-05-10T17:58:52+02:00

Profesor Erich Mistrík: Celoživotné vzdelávanie je dôležité – učiteľstvo je profesia, nie prejav lásky k deťom

2020-04-05T21:48:28+02:00

Odborný garant programu Školy, ktoré menia svet, prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., vyučuje estetiku, estetickú a multikultúrnu výchovu na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UK, kde v minulosti pôsobil aj ako vedúci katedry. V rámci svojej kariéry prednášal na rôznych univerzitách a inštitúciách v Česku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, v Škandinávii i USA. Okrem toho publikoval a spolupracoval na vydaní niekoľkých odborných publikácií v slovenčine, angličtine a poľštine. Súčasťou tímu Škôl, ktoré menia svet, je takmer od ich začiatku. V rozhovore sa dozviete, ako prežíval svoje pedagogické začiatky, ako vníma profesiu učiteľa, ale aj to, prečo sa rozhodol stať sa odborným garantom programu Školy, ktoré menia svet. [...]

Profesor Erich Mistrík: Celoživotné vzdelávanie je dôležité – učiteľstvo je profesia, nie prejav lásky k deťom2020-04-05T21:48:28+02:00

Vyučovanie na diaľku: ako kreatívne motivovať žiakov a nezblázniť sa pritom?

2020-03-26T18:27:51+01:00

Jednou z otázok, ktorú si v týchto dňoch pravdepodobne kladie každý učiteľ, je, ako efektívne motivovať svojich žiakov k aktívnemu učeniu sa, keď sú v domácom prostredí s množstvom iných podnetov a s učiteľom ohľadom školských úloh komunikujú iba na diaľku. Je vôbec možné prostredníctvom online správ a zadaní pritiahnuť pozornosť žiakov a zaujať ich úlohami tak, aby práca tešila žiaka i učiteľa? Dá sa pritom neponocovať vymýšľaním stále nových aktivít a ich spracovávaním do online podoby? Samozrejme! Pripravili sme pre vás niekoľko spôsobov, ako technicky nenáročne a kreatívne motivovať svojich žiakov k aktivite. Je iba na vás, ktorý [...]

Vyučovanie na diaľku: ako kreatívne motivovať žiakov a nezblázniť sa pritom?2020-03-26T18:27:51+01:00

Vyučovanie online nemusí byť strašiakom, ale príležitosťou – ako ju využiť?

2020-03-27T10:52:30+01:00

Na stav, v ktorom sa momentálne nachádza celý svet, sa dá len ťažko pripraviť a takmer nikto z nás si tento scenár ešte pred pár týždňami nedokázal predstaviť. Obmedzenia sa dotkli každodenného osobného i pracovného života a mnoho učiteľov sa zo dňa na deň ocitlo v situácii, kedy sa musia nevyhnutne naučiť vysporiadať s vyučovaním v online priestore. V mnohých domácnostiach sa navyše za jedným počítačom strieda viacero súrodencov a nájsť tú správnu formu, nástroj či online dostupný vzdelávací obsah nie je vždy jednoduché. Ako sa teda priblížiť žiakom, pomôcť rodičom, a zároveň sa z toho nezblázniť?  [...]

Vyučovanie online nemusí byť strašiakom, ale príležitosťou – ako ju využiť?2020-03-27T10:52:30+01:00

Školy, ktoré menia svet majú nových absolventov!

2019-08-20T16:33:59+02:00

Sobota 8. jún 2019, Zvolen. Slávnostný deň plný hrdosti na 14 učiteľov a učiteliek z 10 škôl na Slovensku, ktorí a ktoré si po 2 rokoch intenzívnej spolupráce, priateľstiev a spoločného prežívania radostí aj strastí vo výchove a vzdelávaní budúcich zodpovedných občanov prevzali titul Učiteľ/ka, ktorý/á mení svet.  Zoznámte sa s Učiteľmi, ktorí zmenili svet. Sú to pedagógovia základných a stredných škôl, ktorí: chcú učiť tak, aby spolu s vedomosťami u svojich žiakov budovali aj ich kľúčové kompetencie a zručnosti, veria v dôležitosť výchovy a vzdelávania budúcich uvedomelých, angažovaných a zodpovedných občanov, sú ochotní vystúpiť ďaleko za [...]

Školy, ktoré menia svet majú nových absolventov!2019-08-20T16:33:59+02:00

Stredná odborná škola v Pruskom

2020-02-11T15:57:50+01:00

Škola so 70–ročnou tradíciou, sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16. storočia s priľahlými novými budovami a rozľahlým areálom s historickým parkom v centre obce Pruské. Škola pripravuje pracovníkov pre oblasť poľnohospodárstva, obchodu a služieb, potravinárskej výroby, rozvoja vidieka, agroturistiky, podnikania a marketingu, záhradníctva a krajinárstva, veterinárnej služby pre psy, v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a umožňuje využiť vedomosti z podnikateľskej činnosti i z iných oblastí spoločenského života. Škola poskytuje: štúdium- v študijných odboroch, v učebných odboroch, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium, ubytovanie a stravovanie, vodičský kurz – vlastná autoškola, výmenné pobyty študentov u zahraničných partnerov. Web: https://www.sospruske.sk

Stredná odborná škola v Pruskom2020-02-11T15:57:50+01:00

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave

2020-02-11T15:59:57+01:00

SOŠE poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3 (úplné stredné odborné vzdelanie) v skupinách študijných odborov 3A, stredné odborné vzdelanie v skupinách učebných odborov 3C) a duálne vzdelávanie v skupine študijných odborov 3A ŠVP. Škola má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, veľkú telocvičňu, tenisové kurty v telocvični, športový areál, futbalové ihrisko a atletickú dráhu, posilňovňu, kde majú žiaci možnosť športového vyžitia. Web: https://sose-trnava.edupage.org/

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave2020-02-11T15:59:57+01:00

Gymnázium v Nových Zámkoch

2020-02-11T16:03:52+01:00

Gymnázium má vyše 176 storočnú históriu, keďže vyučovanie sa začalo už v októbri 1842. Počas histórie škola sídlila v rôznych budovách, ale neprestala vychovávať maďarskú inteligenciu v regióne. V škole prevláda rodinná atmosféra, výchova a vzdelávanie sú založené na troch základných princípoch, ktoré predurčujú aj celkové zameranie gymnázia: jazyky, výchova k multikulturalizmu a tolerancii a snaha naučiť žiakov cítiť a konať ekologicky voči svojmu prostrediu. V posledných rokoch sa škola orientuje aj na medzinárodné aktivity a projekty, na aktívne občianstvo a spoločenskú zodpovednosť. Web: https://www.pazmangymnz.edupage.sk

Gymnázium v Nových Zámkoch2020-02-11T16:03:52+01:00

Súkromná základná škola v Kechneci

2020-02-11T16:01:54+01:00

Súkromná základná škola v Kechneci je pomerne mladou školou. Od roku 2015, kedy sa prvýkrát otvorili brány školy pre 18 prváčikov, sa počet žiakov navýšil na 135, z jednej triedy je dnes tried 9. Nie je jednoduché ustáť toto rýchle tempo, ale s podporou zriaďovateľa a s odhodlaným učiteľským zborom to ide. Škola sa postupne profiluje na modernú školu. Ostatne, stala sa Microsoft showcase school a získala tak titul Škola 21. storočia. Toto nás zaväzuje k efektívnemu využívane technológií, ktoré nie je o V škole je posilnená výučba cudzích jazykov, rôzne prvky zážitkového učenia, toto všetko je v ponuke školy. Osvedčili sa nám daltonské dni, kedy sa deti učia samostatnosti a zodpovednosti, začali sme s rovesníckym učením, ktoré [...]

Súkromná základná škola v Kechneci2020-02-11T16:01:54+01:00

Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici

2020-02-11T16:05:02+01:00

Prečo sme založili a prevádzkujeme našu školu? chceme, aby sa naše deti mohli vzdelávať v súlade s ich potrebami, chceme, aby škola prispôsobovala svoj vyučovací program potrebám detí a nie opačne, vieme, že zmena školského systému musí prísť zdola - v našom malom priestore sa k nej snažíme prispievať, myslíme si, že vzdelávať sa dá aj iným spôsobom ako je to v súčasnom slovenskom školskom systéme, sme (zriaďovatelia školy) v prvom rade rodičia, ktorí majú školopovinné deti - na všetko, čo sa v škole deje, sa pozeráme aj cez túto prizmu, chceme, aby naše deti mohli v škole rozvíjať svoj potenciál, aby ich [...]

Súkromná základná škola v Banskej Štiavnici2020-02-11T16:05:02+01:00
Go to Top