Vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, plných kreatívnych nápadov a odhodlaných hľadať riešenia na akékoľvek problémy, to je cieľom našej školy. Snažíme sa v najvyššej možnej miere rozvíjať potenciál našich žiakov s ohľadom na individualitu každého z nich. Už druhýkrát sme súčasťou programu Školy, ktoré menia svet, keďže si uvedomujeme jeho výnimočnosť v budovaní modernej školy 21. storočia. V našej škole našlo svoj domov už množstvo projektov, ktorými chceme vyučovanie prispôsobiť potrebám súčasnosti. Využívame inovačné modely a metódy vyučovania ako napríklad Vysoko efektívne učenie (VEU). Aktívne sa podieľame na rozvoji digitálnej gramotnosti nielen našich žiakov zapojením do projektov IT akadémie. Učíme našich žiakov konštruktívne riešiť problémy a konflikty prostredníctvom školskej mediácie.  Cestujeme po svete vďaka projektu Erasmus plus a nie sú nám cudzie ani ekologické problémy súčasnosti. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu pomôžeme našim žiakom vytvárať takú budúcnosť, v akej chcem žiť my všetci.