Škola začala písať svoju históriu 1.9.1974. Ešte ako gymnázium, ktoré sídlilo v budove na Kováčskej ulici č. 30 v Košiciach.  Už tam nesídli, v roku 1987 sa presťahovalo na Trebišovskú 12. Vtedy sa začala písať kapitola gymnázia známa pod skratkou GT12. A píše sa až dodnes. K pôvodnému štvorročnému typu štúdia postupne pribudla osemročná a bilingválna sekcia. Škola má 23 tried denného štúdia, spolu okolo 600 študentov. V Košiciach a okolí je škola známa svojou príjemnou atmosférou, výbornými vzťahmi v pedagogickom kolektíve, ale aj medzi učiteľmi a žiakmi. Ako aj ústretovým vedením, ktoré vytvára svojím zamestnancom podmienky pre profesný a osobnostný rast a podporuje všetky dobré nápady a aktivity, s ktorými prichádzajú nielen učitelia, ale aj žiaci našej škole.

Web: https://www.gt12.sk/