Naša základná škola je škola rodinného typu, ktorá má svoje smerovanie postavené na troch základných princípoch – princíp regionality, princíp environmentálny a princíp historického posolstva. Škola sa nachádza v tretej budove jedného z troch prvých slovenských gymnázií, ktoré bolo v Kláštore pod Znievom, a na ktorom vyučovali a študovali viaceré významné slovenské osobnosti. Tento odkaz bohatej historickej vzdelanostnej základne sa usilujeme naplniť v princípe historického posolstva. Princíp environmentálny a regionálny sa nám darí realizovať aj z dôvodu zakomponovania regionálnej výchovy a environmentálnej výchovy do školského vzdelávacieho programu. Našou ambíciou je vzdelávať a vychovávať deti, ktoré budú hrdé na svoje korene, ale zároveň budú schopné rásť a napredovať v dnešnom svete.