Školy, ktoré menia svet 

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.

office: Hraničná 18, 821 05 Bratislava (Areál BRS)
korešpondenčná adresa: Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava

Tel.: +421 949 183 693
E-mail: info@skolyktoremeniasvet.skinfo@ipao.sk
Facebook: Školy, ktoré menia svetInštitút pre aktívne občianstvo
Web: skms.sk, ipao.sk

Nájdete nás tu: 

Kontaktujte nás