História školy sa začala už v septembri 1995, kedy bola založená Súkromná základná umelecká škola. V prvom ročníku mala približne 40 žiakov. Ponúkala hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický obor. Škola už vtedy pôsobila na jej súčasnej adrese a jej počet žiakov narastal až na viac než 400 žiakov.

V septembri 2007 sa umelecká škola rozšírila aj o materskú a základnú školu, čím vznikla jedinečná kombinácia, ktorá spája klasickú výučbu s umeleckou činnosťou. O rok neskôr bola zriadená aj školská jedáleň s kuchyňou a školský klub detí. Škola sa stabilne rozrastala a v roku 2013 prešla malou reorganizáciou, ktorá vyústila do vzniku spojenej školy.

Škola sa zameriava na inovatívne prístupy vo vzdelávaní a implementáciu nových metód a celoškolských iniciatív a to nie len ZŠ, ale taktiež v MŠ a ZUŠ.

Web: https://www.eskolapd.sk/