2
previous arrow
next arrow

O Školách, ktoré menia svet

Program Školy, ktoré menia svet ponúka pedagógom bohatý výber možností vzdelávania, ktoré im umožnia učiť zážitkovo, atraktívne a neformálne s ohľadom na aktuálne potreby žiakov a realitu, v ktorej žijú. 

Ponúkame dlhodobé vzdelávanie i samostatné tréningy, metodiky na stiahnutie i neustále aktualizovanú e-lerningovú platformu. Našim cieľom je podporiť učiteľov a učiteľky v rozvíjaní dôležitých občianskych zručností žiakov ako sú kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálna gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatia, rešpekt voči inakosti ľudí a názorov, občianska angažovanosť a zodpovednosť. 

Vyberte si z nášho portfólia vzdelávania pre jednotlivých pedagógov či celé pedagogické zbory, školské parlamenty alebo komunitu rodičov, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude vyhovovať. Ak máte o vzdelávanie “šité” priamo vám na mieru, napíšte nám či zavolajte a absolvujte s nami nezáväznú konzultáciu.

Referencie

Školenia, ktoré sú súčasťou projektu, stoja za to. Okrem fajn atmosféry, vtipných energizerov a množstva ľudí s rovnakým „nastavením“, sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a prínosných vecí do práce s mládežou.

Viera Lokšová Piatrovová, koordinátorka ŠKMS

Program ŠKMS spája učiteľov s rovnakým zmýšľaním a podobnými hodnotami. Dáva im priestor na prezentáciu a výmenu skúseností. Tím ŠKMS je veľmi ochotný a snaži sa so všetkým pomôcť.

Adriána Dudová, koordinátorka ŠKMS

Jeho najväčšou pridanou hodnotou nie je skvelá metodická príručka ale stretnutia s učiteľmi, s ktorými môžete zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Juraj Droppa, manažér zapojenej školy

Prácu na projekte ŠKMS beriem ako príjemnú skúsenosť, ktorá ma obohatila hlavne o množstvo dobrých aktivít.

Ján Garanič, koordinátor ŠKMS

Program realizuje:

Ďakujeme za vašu podporu a dôveru!