Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je škola, ktorá v budúcom roku oslávi 150 výročie svojej existencie. Napriek svojmu veku je to škola moderná, pedagogickí zamestnanci školy sa snažia využívať všetky príležitosti na modernizáciu vyučovacieho procesu i mimoškolských aktivít tak, aby škola študentov bavila a inšpirovala. Každoročne sa zapája do mnohých súťaží, projektov a aktivít, v ktorých sa im darí dosahovať veľmi dobré výsledky aj na celoslovenskej úrovni. Gymnázium Martina Hattalu je škola, v rámci ktorej funguje tradičné štvorročné gymnázium – tri triedy v ročníku, päťročné španielske bilingválne gymnázium – jedna trieda v ročníku, ako aj osemročné gymnázium so zameraním na informatiku – jedna trieda v ročníku.

Web:https://gmhtrstena.edupage.org/