Naše metodické príručky sú praktickou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných (a iných) predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne.

Okrem námetov na vyučovanie ponúkajú aj aktivity mimo vyučovania. Zostavené boli v spolupráci s odborníkmi na jednotlivé obsahové témy, ako aj s odborníkmi so skúsenosťami s neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.