Škola so 70–ročnou tradíciou, sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16. storočia s priľahlými novými budovami a rozľahlým areálom s historickým parkom v centre obce Pruské.
Škola pripravuje pracovníkov pre oblasť poľnohospodárstva, obchodu a služieb, potravinárskej výroby, rozvoja vidieka, agroturistiky, podnikania a marketingu, záhradníctva a krajinárstva, veterinárnej služby pre psy, v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a umožňuje využiť vedomosti z podnikateľskej činnosti i z iných oblastí spoločenského života.
Škola poskytuje: štúdium- v študijných odboroch, v učebných odboroch, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium, ubytovanie a stravovanie, vodičský kurz – vlastná autoškola, výmenné pobyty študentov u zahraničných partnerov.

Web: https://www.sospruske.sk