Naša misia je „Pomáhame deťom rásť“ a našou víziou je „Každé dieťa je originál”. Naša škola mu pomáha objaviť a rozvíjať potenciál pre sebarealizáciu a naplnenie snov. Sme školou, ktorá už DNES dáva žiakom to, čo budú potrebovať ZAJTRA. Sme komunitou, ktorá dáva prednosť spoločne preferovaným hodnotám: vzájomná komunikácia, spolupráca, tvorivosť a zodpovednosť.“

Škola je situovaná v mestskom prostredí, historicky známeho slobodného kráľovského banského mesta Nová Baňa. Obklopená je prírodnými krásami medzi pohoriami Vtáčnik, Pohronský Inovec, Tribeč a Štiavnickými vrchmi v  nadmorskej výške asi 442 m n. m., v katastrálnom území s rozlohou 6126 ha. Začlenená je do okresu Žarnovica – Banskobystrického samosprávneho kraja. Cez obec preteká rieka Hron súčasť Novobanskej kotliny. Historickými pamiatkami mesta sú budova radnice, banícky špitál (dnes CVČ mesta), Kostol sv. Alžbety a iné. Návštevníci Pohronského múzea, môžu obdivovať repliku prvého parného stroja v Európe – Potterovho ohňového stroja, ktorý bol prvýkrát použitý v miestnych baniach v roku 1722.

ZŠ navštevujú hlavne žiaci a deti mesta Nová Baňa vo veku 6 – 16 rokov, prípadne aj žiaci a  deti z obcí Hronský Beňadik, Orovnica, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Malá Lehota…, podľa záujmu resp. požiadaviek rodičov.

Sme školou rodinného typu s cca 370 žiakmi. V škole sa majú možnosť vzdelávať žiaci a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nadaní žiaci a deti cudzincov.

Škola je zapojená do niekoľkých projektov ako Zelená škola, GLOBE, Viac ako peniaze, Škola inkluzionistov, Mladí reportéri.