Naša škola patrí k jedným z najstarších škôl v našom okrese. Vznikla v roku 1970 a odvtedy vychovala nespočetne veľa profesionálov v odboroch praktická sestra, lekár/lekárka a sanitár/sanitárka. Žiaci našej školy sú nielen z nášho dunajskostredského okresu, ale aj z okolia Komárna, Šaly, Galanty, Nových Zámkov, Levíc a Bratislavy. Naša škola patrí medzi inštitúcie z najvyššou kvalitou vzdelávania, preto sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach najlepších škôl na Slovensku v odbore Zdravotníctva. Naši žiaci sa každý rok zúčastňujú na rôznych projektoch a súťažiach a náš učiteľský kolektív ich v tom plne podporuje. Je naším presvedčením, že každá aktivita v škole a aj mimo nej, podporí našich žiakov v ich rozvoji. Zbor učiteľov našej školy je na prvý pohľad vekovo starší, ale duchom sme všetci mladí a náš životný elán sa odzrkadľuje v našej každodennej oddanosti tomuto povolaniu. Tvoríme skvelý kolektív nielen v priestoroch školy ale často aj mimo nej.