ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave je škola v Starom meste. Škola má 64 ročnú tradíciu. Nachádza v príjemnom zelenom prostredí s ihriskami. V škole dbáme na ľudský prístup k žiakom, všímame si osobnosť každého dieťaťa a snažíme sa vytvárať príjemné prostredie pre žiakov a motivovať ich k učeniu.