Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ je určený pre všetky typy škôl bez ohľadu na typ zriaďovateľa.

Jeho obsah je inkluzívny a vhodný pre všetkých žiakov bez ohľadu na ŠVVP. Do programu sa prihlasujú predovšetkým učitelia spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ, ale aj iných predmetov vrátane prírodovedných či dokonca vrátane telesnej výchovy, ktorí majú záujem o svoj vlastný profesionálny rozvoj a o rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností svojich žiakov. Táto sekcia je rovnako tak určená aktívnym riaditeľom, ktorí by do programu radi zapojili svoju školu. 

Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet pre 2. stupeň ZŠ a SŠ je pre vás dostupný aj vo forme inovačného vzdelávania. Viac informácií nájdete na tomto ODKAZE.