Gymnázium patrí k najstarším vzdelávacím inštitúciám na Liptove, v roku 2019 oslávilo storočnicu od vzniku. Od roku 1986 je súčasťou školy štátna jazyková škola a od septembra 1994 sa nanovo otvára osemročné gymnázium so zameraním na ekológiu a cudzie jazyky. Škola sa riadi heslom: „U nás si každý nájde svoju vzdelávaciu cestu.“ Školský vzdelávací program pre štvorročné i osemročné štúdium je koncipovaný ako otvorený, umožňujúci maximálnu možnú profiláciu každého žiaka od druhého ročníka výberom predmetov z ponuky školy.

V tejto škole študovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to akí sú. Chcú aby cesta k úspechu ich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná.

Web: https://gymlm.edupage.org/