Sme škola moderná, dynamicky  sa rozvíjajúca  potrebám  nielen žiakov, ale aj potrebám a požiadavkám v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Pripravujeme budúcich zdravotníkov – masérov a praktické sestry. Veľkú časť štúdia tvorí odborná prax, časť ktorej majú žiaci možnosť absolvovať aj v zahraničí, vďaka projektu Erasmus+. Preferujeme  otvorenú komunikáciu, priateľský a individuálny prístup k osobnosti žiaka. Sme škola rodinného typu. Často u nás študujú súrodenci, ale nie je zriedkavosťou, že sa v škole na vyučovaní stretávajú aj deti so svojimi rodičmi, ktorí študujú vo večernom štúdiu.

Našu školu charakterizuje nestále zlepšovanie, tvorivosť, otvorenosť k novým ideám/pohľadom/spôsobom, poskytovanie kvalitného vzdelávania, prepojenie s praxou, otvorená, obojsmerná komunikácia. 

Toto sú hlavné hodnoty školy očami našich pedagógov, získané na základe mapovania rozvojových potrieb školy. Aj na základe výsledkov a postrehov zamestnancov, žiakov a rodičov sa budeme neustále snažiť zvyšovať kvalitu vzdelávania na našej škole.