Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici má 350 študentov a okrem 4-ročného študijného programu ponúka aj anglický bilingválny program na 5 rokov. Škola má bohatú históriu od stredoveku, má mnoho známych absolventov aj z nedávnej histórie, najmä vďaka tradičnej výučbe cudzích jazykov. Škola je v sieti škôl UNESCO, je skúškovým centrom British Council, je zapojená do medzinárodných výmenných projektov, ako aj do bilaterálnej spolupráce. Študenti sú zapojení do množstva aktivít v rámci Žiackej rady, do školských tematických dní, akcií v meste, či aktivít v rámci dobrovoľníctva.

Web: https://gymbs.edupage.org/