3. ročník (2018 – 2020)

Ľubica Bezeková
Ľubica Bezeková
Základná škola s MŠ Pliešovce
Lenka Dušičková
Lenka Dušičková
Športové gymnázium Trieda SNP, Košice
Ľubomír Hrivnák
Ľubomír Hrivnák
Základná škola s MŠ Poprad-Matejovce
Boris Matušek
Boris Matušek
Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
Zuzana Krajčovičová
Zuzana Krajčovičová
eŠkola Prievidza
Petra Strigačová
Petra Strigačová
Súkromná základná škola Senec
Mária Tutokyová
Mária Tutokyová
Základná škola Rajčianska, Bratislava
Zuzana Vatrtová
Zuzana Vatrtová
Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

2. ročník (2017 – 2019)

Miron Breznoščák
Miron Breznoščák
Gymnázium Andrej Kmeťa, Banská Štiavnica
Danica Hanudeľová
Danica Hanudeľová
Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
Marcela Hollá
Marcela Hollá
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
Katarína Jakubcová
Katarína Jakubcová
Evanjelická spojená škola Martin
Katarína Karabínova
Katarína Karabínova
Základná škola Seňa
Iveta Roháčová
Iveta Roháčová
Škola u Filipa, Banská Bystrica
Katarína Sačková
Katarína Sačková
Základná škola s MŠ Pečovská Nová Ves
Martina Szilágyiová
Martina Szilágyiová
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Mária Čurgalyová
Mária Čurgalyová
Gymnázium bilingválne T. Ružičku, Žilina

Spoznajte celú komunitu, ktorá mení svet: