Volám sa Anita a som rada, že vás spoznávam.

Pracujem na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede ako odborný pedagóg, a to od roku 2007.

Teoreticky aj prakticky pripravujem budúcich zdravotníckych pracovníkov v dunajskostredskej nemocnici na povolanie praktická sestra. Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti kladiem dôraz aj na patričný rozvoj emocionálnej inteligencie mojich študentov. Medzi mojimi ďalšími cieľmi figurujú aj snahy o zosilnenie komunikačných schopností a znalostí, napr. ako vhodne reagovať na náhle vzniknuté situácie v zdravotníctve.

Od programu Školy, ktoré menia svet očakávam, že ma podporí a motivuje k naplneniu mojich cieľov cennými radami a výmenou skúseností.