Vyštudoval som náuku o spoločnosti a dejepis na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pestujem si intenzívny vzťah ku knihám, k čítaniu, k filozofii, umeniu, hudbe, hre na gitaru, maľbe a k športovým aktivitám premietnutým do behu, plávania, lyžovania, cyklistiky, turistiky a skalolezenia. K prírode cítim a prechovávam bytostné puto. Pôvabné ticho hôr a lesov predstavuje pre mňa dôležitú súčasť života a zdroj tvorivej životnej inšpirácie a energie. Za môj najpodstatnejší cieľ pedagogického pôsobenia na škole v Bakomi považujem prenášanie týchto skúseností a hodnôt deťom, pre ich tvorivú inšpiráciu.