Učiteľka psychológie a francúzskeho jazyka na Gymnáziu J. B. Magina vo Vrbovom. Má rada prírodu, literatúru a cyklistiku. Svoj voľný čas vypĺňa remeselnou tvorbou, venuje sa tkaniu, vyšívaniu a sklomaľbe . Tieto záľuby sa snaží aplikovať aj na hodinách umenia a kultúry, alebo psychosociálnych tréningoch, ktoré tiež vedie. Za najdôležitejšie v živote považuje spoznať seba samého, akceptovať svoju individualitu a dokázať naplniť životné ciele v súlade s komunitami v ktorých žijeme.