Vyštudovala som slovenský jazyk a históriu na UKF v Nitre. 15 rokov pôsobím v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava. Táto škola je mojou srdcovou záležitosťou, prežila som tu so svojimi kolegyňami a kolegami krásne roky. Mala som možnosť navštíviť veľa škôl v zahraničí, nadviazať priateľstvá, ktoré trvajú dodnes. Naši – „moji“ žiaci sa i po rokoch vracajú a spoločne spomíname na chvíle strávené na našej základnej škole. Od 1.9. som dostala ponuku pracovať ako zástupkyňa riaditeľky školy, je to pre mňa nová pracovná výzva, s ktorou sa pokúsim „popasovať“.

Som mamou dvoch šikovných detí, ako hovorím s dávkou humoru: „Všetci sme stále školopovinní :)“.

Do projektu Školy, ktoré menia svet ma „navigovala“ naša skvelá pani riaditeľka, som školskou
koordinátorkou (2020/2021) a teším sa na nové poznania a skúsenosti.