Volám sa Katarína a pred 13 rokmi som vyštudovala Prírodovedeckú fakultu na Žilinskej univerzite v odbore matematika a hudobná výchova. Mala som obrovské šťastie na pedagógov, ktorí ma svojim ľudským prístupom naučili, že učiteľ by mal byť človek, ktorý sa snaží študentom pomáhať, vzdelávať, počúvať a podporovať ich. Toto všetko sa snažím svojim žiakom ponúknuť aj ja na ZŠ J. A. Komenského v Púchove, kde učím matematiku, hudobnú výchovu a finančnú gramotnosť. 

Dva roky som mala možnosť koordinovať školský parlament, momentálne pôsobím ako kariérny poradca. Práca so žiakmi ma veľmi napĺňa a baví. Som rada, že môžem byť súčasťou programu Školy, ktoré menia svet a verím, že v ňom nájdem inšpiráciu k ďalšiemu rozvoju.