Po štúdiu slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v Nitre som si vyskúšala počas roka prácu asistentky žiaka s aspergerovým syndrómom a následne som sa uplatnila ako učiteľka vo svojej aprobácii na Základnej škole s materskou školou v Brestovanoch, kde som strávila päť rokov. Ako to už býva, ušlo sa mi robiť a učiť kadečo. Venovala som sa občianskej náuke, mediálnej výchove aj technike. Takisto som viedla školskú knižnicu, koordinovala čitateľskú gramotnosť, participovala na príprave kultúrnych podujatí školy a mnoho iného. Tretí rok však moje dni napĺňa práca pre Gymnázium v Púchove.

Inšpiratívne prostredie, podpora vedenia, čaro okamihu, neopakovateľné situácie, neobyčajne obyčajná ľudskosť a všadeprítomná ľahkosť bytia mladých ľudí, to je to, čo robí z mojej práce záľubu, ba až miernu závislosť. A tých je v mojom živote hneď niekoľko, predovšetkým čas strávený s rodinou, folklór, pečenie a turistika.

Veľmi sa teším na všetko nové, čo mne a našej škole spolupráca s ľuďmi, ktorí menia svet, prinesie.