Volám sa Barbora Burianová a som učiteľkou dejepisu a občianskej náuky na Strednej odbornej škole technickej v Dubnici nad Váhom.

Zároveň na škole pôsobím aj ako koordinátorka žiackej školskej rady. Z tejto pozície sa snažím našich žiakov aktivizovať a podporovať ich tvorivé myslenie tak, aby spoločnými silami dokázali prispievať k vytváraniu dobrej klímy na škole a meniť školu k lepšiemu. Zároveň sa ich snažím viesť k tomu, aby všetky svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti získané štúdiom odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov dokázali naplno využiť a zúročiť nie len v profesijnom, ale i vo svojom osobnom a občianskom živote. 

Okrem „učiteľovania“ mám rada hudbu a spev, som folkloristka, milujem prírodu a rada sa ňou kochám, rada cestujem a spoznávam nové miesta, ľudí a čokoľvek nové ?