Vyštudovala som pred 18 rokmi učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra / filozofia na UKF V Nitre a momentálne pôsobím na ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Život mi do cesty priniesol vážne rozhodnutia, príležitostí, ale i ľudí v ktorých verím, že spoločnými silami a s dávkou odvahy a kreativity čiastočne naplníme naše sny. Som trojnásobnou šťastnou mamou, ktorá rozdáva pozitívnu energiu a snaží sa všetko riešiť s dávkou humoru…..lebo s úsmevom je život o čosi krajší 🙂 Do programu Školy, ktoré menia svet  sme zapojení od školského roku 2020/2021 a pôsobím v ňom ako školská koordinátorka.