Študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a história. Učila na viacerých základných školách v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí na Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa v Banskej Bystrici. Počas svojej takmer dvadsaťročnej učiteľskej praxe citlivo vníma potreby detí a ich schopnosť učiť sa hlavne v bezpečnom prostredí. Venuje sa asertívnym komunikačným technikám v edukačnom procese a rozvíjaniu kritického myslenia. Verí, že všetko zlé, je na niečo dobré 🙂 .