Učiteľkou dejepisu chcela byť už od prvého ročníka strednej školy, inšpiráciou bola jej učiteľka dejepisu na strednej škole, ktorá sa neskôr stala aj jej mentorkou a veľkým zdrojom inšpirácie. Svoju prácu miluje, nielen lebo ich môže formovať po odbornej, ale aj ľudskej stránke, ale žiaci formujú tiež ju. S podporou vedenia školy si zriadila vlastnú učebňu dejepisu, ktorí sa stal jej druhým domovom. História je nielen jej prácou, ale aj koníčkom, navštevuje historické miesta. Rada spoznáva nových ľudí, rada sa nechá inšpirovať novými nápadmi a námetmi na jej vyučovacie hodiny.