Moje meno je Mariana Bartáková a žijem v Prievidzi. Na UCM v Trnave som vyštudovala verejnú správu a verejnú politiku. Následne som si svoje vzdelanie doplnila na UKF v Nitre, kde som absolvovala doplnkové pedagogické štúdium v aprobácii občianska náuka. V budúcnosti by som si chcela rozšíriť aprobáciu o anglický jazyk.

Po čase strávenom v zahraničí na materskej dovolenke som pracovala v súkromnej sfére, odkiaľ som prešla pracovať do školstva.  Po dvoch rokoch práce s deťmi môžem konštatovať, že voľba pracovať v školstve bola tá správna. Aktuálne pracujem v Spojenej škole v Nitrianskom Pravne, kde som najskôr pracovala ako asistentka učiteľa a od 1. 9. som dostala ponuku vyučovať predmet občianska náuka. Je to výzva, ktorú mienim zdolávať najlepšie ako budem vedieť vo vzťahu k sebe, k žiakom a ku škole.

Milujem svoju rodinu, naše spoločné cestovanie, bicyklovanie a pobyt v prírode. Vo voľnom čase počúvam hudbu, pozerám filmy, pečiem, sledujem verejné dianie a baví ma astronómia.