Vyštudovala učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra/dejepis na FF PU v Prešove a už osem rokov učí na Základnej školy v Seni. Je triedna učiteľka deviatakov a okrem vedúcej školskej knižnice, školskej zdravotníčky a školskej kronikárky vykonáva aj funkciu spolukoordinátorky projektu ŠKMS. Medzi jej záľuby patria knihy, knihy a knihy. Rada počúva hudbu a relaxuje pri dobrom filme. Je maniačka do seriálov, ktoré majú zásadne viac ako desať sérií 🙂 . Má rada pozitívnych a dobre naladených ľudí, keďže smiech a dobrá nálada sú, podľa mňa, liekom na veľa zlých vecí v živote.