Učím v základnom školstve 17 rokov predmety výtvarná výchova, mediálna výchova, regionálna výchova, náboženská výchova. Som koordinátorkou pre mediálnu výchovu, prevencie a organizovanie krúžkov, mimoškolských akcií pre deti a mládež zameraných na vzdelávanie prostredníctvom zážitkových metód a ich uplatňovanie.