Na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede pôsobím ako učiteľka nemeckého jazyka a literatúry. Vyštudovala som však aj druhý odbor, ktorým je maďarský jazyk a literatúra. Svoje pôsobenie ako učiteľka som začala iba minulý rok, ale pre svoje povolanie som veľmi zapálená a svoju prácu mám veľmi rada. Svoju oddanosť tomuto povolaniu chcem podporiť aj ďalším vzdelávaním a z tohto dôvodu sa od septembra vraciam do univerzitných lavíc a budem ďalej študovať slovenský jazyk a literatúru.

Som veľmi motivovaná a otvorená novým výzvam, preto sa v rámci mimoučiteľských aktivít angažujem aj v iných programoch školy. Z tohto dôvodu ma veľmi potešilo, keď ma pani riaditeľka nominovala aj do vášho programu Školy, ktoré menia svet. V tomto programe vidím potenciál nielen v tom, že môžem prispieť k obohateniu vzdelávania našich žiakov, ale aj v osobnom a profesijnom raste. Preto sa veľmi teším na našu ďalšiu spoluprácu.