Volám sa Zuzana Janáková, vyštudovala som City University v Trenčíne a neskôr som si dorobila pedagogické minimum. Učím anglický jazyk na Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach.

Učiteľská práca je pre mňa veľmi zaujímavá a tvorivá. Snažím sa, aby deti chodili do školy s radosťou, vedeli zužitkovať svoje vedomosti, naučili sa vyjadrovať svoj názor a kriticky myslieť. Verím, že program „Školy, ktoré menia svet“ dokáže zmeniť pohľad žiakov a rodičov na vzdelávanie, zlepšiť atmosféru na školách zážitkovými a inovatívnymi metódami a motivovať učiteľov k využívaniu týchto metód na vyučovaní.