Pracujem na Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy. Vyučovanie a prácu s deťmi vnímam ako neustále prekvapujúci a meniaci sa proces, ktorý mi prináša stále niečo nové, iné a zaujímavé. Stotožnila som sa s filozofiou, ktorá hovorí, že každé dieťa potrebuje zažiť úspech, a o to sa usilujem vo svojej práci. Snažím sa, aby deti vnímali jazyk ako prostriedok, ktorým môžu vyjadriť svoje myšlienky, postoje, názory, emócie, city a dokázali ním komunikovať so svojimi najbližšími, kamarátmi, okolitým a vzdialeným svetom. Inšpiráciou a impulzom v mojej práci sú deti a ich úžasný, fantastický, šťastný, ale niekedy aj komplikovaný a smutný život.