Základná škola Ladislava Novomeského je moje jediné pracovisko už celé desaťročia. Odtiaľ pramení aj môj vzťah k tejto škole a túžba posúvať ju vpred.

Byť učiteľkou pre mňa znamená veľa, je to príležitosť motivovať, posúvať, dávať priestor, pomáhať. Teraz, s odstupom rokov, skúseností a zažívaním zmien môžem iba potvrdiť to, čomu som verila od začiatku, že byť učiteľkou je správna vec.

Okrem toho, že učím anglický jazyk, som aj koordinátorkou prevencie, vediem celkom úspešný dramatický krúžok a v lete organizujem tábory. 

Stále mám radosť z nových výziev, občas sa vrhnem do neznámych vôd, ale zo všetkých aktivít je pre mňa najvzácnejší čas strávený s rodinou.

Veľmi sa teším na príležitosť pracovať a spoločne s mojimi kolegami a našimi žiakmi „meniť svet“.